વાહક અને વિરોધી સ્થિર રંગદ્રવ્ય

1996 માં તેની સ્થાપના થઈ ત્યારથી, નોલ્સન કેમિકલ્સએ વાહક અને વિરોધી સ્થિર રંગદ્રવ્યમાં તેનો સ્પર્ધાત્મક લાભ મેળવ્યો છે. અમારા ઉત્પાદનો પ્રતિસ્પર્ધાત્મક ભાવના તબક્કે ઉદ્યોગની અગ્રણી પ્રતિકારની તક આપે છે.

કન્ડક્ટિવ માઇકા પાવર

ઇસી -300

અનુકૂળ ટિટાનિયમ ડાયોક્સાઇડ

ઇસી -320

અનુકૂળ કાર્બન બ્લેક

ઇસી -380

અનુકૂળ ઝિંક ઓક્સાઇડ

ઇસી -400

કન્ડક્ટિવ કાર્બન ફાઇબર

ઇસી -500

વાહક પોલિએનલાઈન

ઇસી -600

વાંધાજનક પિગમેન્ટ

ઇસી -420

હવે અમારી સાથે સંપર્કમાં આવો!